جریان سوم

جریان سوم

- بعضی ها دوست دارند در پناه مُهری باشند که بر پیشانی شان حک شده است و می‌گوید که آن ها چگونه می اندیشند. فرقی نمی کند چه اندیشه ای. مهم این است که این طور، کار هم برای خودشان راحت تر می شود و هم برای دیگران. برای خودی که می‌ترسد از تشویش اندیشه و قدم گذاشتن در جاده‌ای که معلوم نیست به کجا ختم شود. و برای دیگرانی که عادت کرده‌اند به سیاه و سفید دیدن آدم‌ها و به قضاوت کردن، بعد گوش دادن. عده ای اما بیزارند از هر نشان و مهر و مارکی. عده ای که دوست دارند هر زمانی که اندیشه ای را درست تر از اندیشه ی خود یافتند، به سمت آن بشتابند و نشان ها و مُهرها، برای شان دست و پا گیرتر از آن هستند که بتوان به سادگی از چنگال شان خارج شد. جریان سوم یعنی همین عده.


- دیده اید این جلسه های «پاسخ به شبهات» را؟ شبهه طبق آن چیزی که می دانیم، یعنی آن چه که شبیه حق است، اما حق نیست. ولی پیش از مطرح شدن یک سخن، چگونه می توان فهمید که حق است یا باطل یا شبهه؟ ذهن ساده اندیش برگزارکنندگان این جلسه ها، به سوال ها هم، برچسب شبهه می چسباند؛ چه رسد به اندیشه ها. این طوری کار راحت تر است، جنجالی در کار نیست و همه چیز آرام است! اصطلاح محافظه کاری از همین جا برای این افراد، خلق می شود و آن ها خودشان هم ابایی ندارند از چنین اصطلاحی. چه این که در مقابل می توانند به جریان سومی که آزاداندیش است و می خواهد اندیشه ها را بشنود، استدلال ها را بررسی کند و بعد بگوید این اندیشه، حق است یا باطل یا شبهه، انگ تندروی بچسبانند. و از آن جا که دانشگاه، محل جولان محافظه کاران (بخوانید: تندروان یک سو نگر) است و جایی برای تندروها (بخوانید: جریان سوم آزاداندیش) نیست، پس لاجرم هزاران جلسه ی پاسخ به شبهات برگزار می شود و دریغ از یک جلسه ی آزاداندیشانه.


- همه ی پیش فرض ها را کنار بگذار. می دانم سخت است، ولی راه رسیدن به حقیقت، کنار گذاشتن همه ی باورها و عقایدی که داشته ای و بعد بررسی دقیق دوباره ی آن هاست. این همان صراط مستقیم است. این کاری است که جریان سوم می کند و دیگران از آن ابا دارند.

 

- جریان سوم اما مشکلی دارد و آن این که به شدت تشکل گریز است. جریان سوم می ترسد اگر با کسانی -ولو حول محوری به نام آزاداندیشی- متشکل شود، دوباره ماجرای برچسب و مهر و نشان تکرار شود. در نگاه جریان سوم، آزاداندیشی نمی تواند محور خوبی برای اتحاد باشد. محوری که قرار است پایدار بماند و حال آن که حرکت در میان اندیشه ها که احتمال درستی هر کدام می رود، آزاداندیشی است و این یعنی، ملزومات این محور بسیار ناپایدارند و حال چگونه می توان به چنین محوری تکیه کرد؟


- اما این دلیل نمی شود که حرکت امیدبخش عده ی زیادی از مردم به سمت جریان سوم را نادیده بگیریم و جریان سوم را تشکیل نشده بدانیم. آن ها که به این منش و روش اعتقاد دارند، هر چند عقایدشان از زمین تا آسمان با هم فرق کند، فرهنگ مغفولی را در یاد دارند و آن فرهنگ گفتگو است. آن ها هر چند در کنار هم نباشند، اما همه در جستجوی حق اند. دیدن جریان عظیم سوم، چشم بینا می خواهد. همین!

یادداشت بالا از من، بخش اول سرمقاله ی شماره ی دوم (مهر و آبان 1389) نشریه ی دانشجویی «مداد» (منتشر شده در دانشگاه صنعتی اصفهان) است که به نوعی مانیفست ادامه ی کار ما در آن نشریه هم محسوب می شد. (بخش هایی از این یادداشت در شماره ی چهارم نشریه ی مداد که تیم جدید آن را مدیریت می کردند هم چاپ شد)

/ 0 نظر / 9 بازدید