مطالبه ی حاکم از مردم یا مردم از حاکم؟

سلام.

سایت khamenei.ir یک فراخوان گذاشته است با موضوع "مهم ترین مطالبه ی رهبر انقلاب از دانشجویان". کار خوبی است. به هر حال علاوه بر آن که هر حاکمی از مردمی که بر آن ها حکومت می کند، انتظارهایی دارد، در سیستم ولایت فقیه، به دلیل هدف الهی حکومت و این که همه باید به هم در راه رسیدن به رشد و تعالی در راه حق، کمک کنند، طبیعی است که ولی فقیه در این زمینه مطالباتی از مردم به ویژه نخبگان جامعه (و از جمله دانشجویان) داشته باشد.

اما باید به دو مسئله توجه کرد:

1- در سیستم اسلامی وقتی قرار است از حقوق دو طرف یک چیز بحث شود، از حقوق «متقابل» سخن گفته می شود. مثلن در مورد شاگرد و استاد: وظایف استاد در برابر شاگرد و حقوق استاد، وظایف شاگرد در برابر استاد و حقوق شاگرد. شاید یکی از بهترین نمونه های بیان حقوق اسلامی، «رساله ی حقوق امام سجاد (ع)» باشد. در این رساله، از حق حاکم و حق رعیت (مردم)، حق استاد و حق شاگرد، حق زوجین، حق مادر و پدر و حق فرزند، حق مشورت کننده و مشاور، حق بزرگسال و خردسال، حق سائل و مسئول و... سخن گفته می شود.

نکته این جاست که وقتی شما از "مطالبه ی حاکم از مردم" سخن می گویی، باید در کنارش از "مطالبه ی مردم از حاکم" هم سخن بگویی. به هر حال، رهبری هم یکی از "مسئولان" نظام است و وظایفی بر گردن دارد. این البته متاسفانه یکی از انحرافاتی است که بعضی مدام بر آن تاکید می کنند. حرکت در جهت "منویات رهبری" خوب است اما این دلیل نمی شود که رهبری وظیفه ای بر عهده نداشته باشد. رهبری جامعه ی اسلامی ایران، علاوه بر آن که یک "مقام" است، یک "مسئولیت" هم هست و طبیعتن مردم و نخبگان حق دارند (و در حکومت اسلامی: باید) از آن سوال کنند.

 

2- "بپذیریم یا نپذیریم ما وارد دنیای جدیدی شده ایم که یکسره با دنیای قدیم تفاوت دارد. (منظورم دنیای انسان هاست) مراد از تفاوت انواع تفاوت ها در اندیشه و انگیزه بشری است که وی را به بنای جهان متفاوتی سوق داده است. جهانی که صورت مسئله ها و پاسخ های مطرح شده از سوی بشر در قبال آنها بکلی تغییر نموده است...
به عنوان مثال بشر سنتی " توقعات  و ارزیابی هایش یکسره حول مفهوم تکلیف شکل می گرفت، در حالی که مطالبات انسان جدید حول مفهوم حق می گردد." انسان مدرن با مفهوم تکلیف (از ریشه کلفت به معنای سختی و درشتی) بکلی بیگانه است." [محسن صابر، "اندیشه ی عقلانیت و عقلانیت اندیشه (2): بررسی عقلانیت مدرن و سنتی"- نشریه ی دانشجویی "مداد"- شماره ی دوم- مهر و آبان 1389- ص 20- دانشگاه صنعتی اصفهان]

[بشر سنتی توقعات و ارزیابی هایش یک سره حول مفهوم تکلیف شکل می گرفت، در حالی که مطالبات انسان جدید حول مفهوم حق می گردد- طرح از شماره ی دوم نشریه‌ی دانشجویی مداد- آپلود در ایران ویج]

 

ما چه مدرنیسم را قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم به هر حال نمی توانیم انکار کنیم که این سیستم بر جهان و جامعه ی ما تاثیر بسیاری گذاشته است و یکی از اصول مدرنیسم، مسئله ی حق و تکلیف است. در چنین فضایی، وقتی به یک انسان مدرن یا تاثیر گرفته از فضای مدرن، بگویید: "تو تکلیف داری و حقی نداری" چه حسی به او دست می دهد و چه می کند؟ فکر کردن به جواب این سوال می تواند به ما کمک زیادی در مطرح کردن "مطالبه ی کی از کی" بکند.

---

* بخش مربوط به حق حاکم از رساله ی حقوق امام سجاد (ع): "و اما حق پیشوای حکومت بر تو این است که بدانی تو عامل امتحان او قرار داده شده ای و او نیز به وسیله ی حق سلطه ای که بر تو دارد، آزمایش می شود. مخلصانه به نصیحت او گوش فرا دهی و با او به منازعه برنخیزی، در حالی که او بر تو مسلط است که سبب هلاکت خود و او خواهی شد. و برای او فروتنی و نرمش داشته باش تا آن جا که رضایت او را به دست آری و زیانش به دین تو نرسد و در این باره از خداوند کمک می جویی، و با او در عزت معارضه نکن و عناد و دشمنی نورز، زیرا اگر چنین کنی هم خود و هم او را ناسپاس کرده ای و خودت را در معرض هلاکت خود قرار داده ای و تو سزاواری که کمک کار و معین او شمرده شوی بر ضرر خود و شریک او باشی در هر چه تاثر کند، و حول و قوه ای جز از ناحیه ی خدا نیست."

بخش مربوط به حق رعیت (مردم): "اما حق زیر دستان تحت سلطه و حکومت تو این است که بدانی آن ها به خاطر ضعف خود و نیرومندی تو، رعیت تو گشته اند، پس بر تو واجب است که درباره ی آنان به دادگری عمل کنی و برای آن ها همچون پدری دلسوز باشی و خطاهای آنان را که از روی نادانی انجام داده اند ببخشی و در مقابل کیفر اعمال بد آن ها شتاب نکرده و خداوند را به خاطر توانایی که به تو داده سپاسگزار باشی."

[رساله ی حقوق امام سجاد (ع) شرح نراقی- علی محمد حیدری نراقی- انتشارات مهدی نراقی- تابستان 1388]

/ 0 نظر / 4 بازدید