بایگانی-63 : چرا علما با دادن حق رای به زنان مخالف بودند؟

اصل پنجم مجموعه اصلاحات محمدرضا شاه پهلوی (موسوم به «اصول انقلاب سفید» یا «انقلاب شاه و مردم») به اصلاح قانون انتخابات و دادن حق رای و حقوق سیاسی برابر با مردان به زنان، اختصاص داشت. بر اساس این اصل «حق انتخاب کردن وانتخاب شدن زنان در انتخابات انجمن‌های استان و شهرستان و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در انتخابات مجلس شورای ملی و مجلس سنا به زنان ایران بر اساس این اصل و قوانین تصویب شده پس از آن داده شد.» این اصل در ششم بهمن 1341 به تصویب رسید. [+]

محمدرضا پهلوی در هشتم اسفند 1341 در «کنفرانس اقتصادی تهران» در بخشی از نطق خود در این باره چنین گفت:

«موضوع دیگری که باقی می ماند برای تامین اجتماع ایران، اجتماع مترقی و اجتماع با افتخار این مملکت و آن موضوع حقیقتن نصف جمعیت این مملکت است که این طور بر خلاف قانون اساسی این طور محروم است و جزو دیوانگان و مهجورین حساب می شوند قانون اساسی را برای شما می خوانم در مقدمه اش می گوید: امر به تاسیس شورای ملی فرمودیم و نظر بدان اصل اصیل که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عموم محق و سهیمند، دیگر بقیه اش را نمی خوانم چون موضوع مهم نیست و ضمنن در تشکیل مجلس اصل دوم مجلس شورای ملی نماینده ی قاطبه ی اهالی مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند این است که این آخرین در واقع ننگ اجتماعی ایران را در انتخابات آتیه بر طرف خواهیم کرد و قاطبه ی اهالی این مملکت و هر یک از افراد این مملکت در سرنوشت خودشان و در انتخابات ایران شرکت خواهند کرد و این هم مطابق قانون اساسی مملکت است...» [بررسی و تحلیل از نهضت امام خمینی- سید حمید روحانی- دی ماه 1358- چاپ چهارم- انتشارات دارالفکر دارالعلم- صص 292 و 293 به نقل از «سخنان شاهنشاه»- ص 13]

پس از مدتی، 9 نفر از علمای قم (مرتضی حسینی لنگرودی، احمد حسینی زنجانی، محمدحسین طباطبایی، محمد موسوی یزدی، محمدرضا موسوی گلپایگانی، سید کاظم شریعتمداری، روح الله موسوی خمینی، هاشم آملی، مرتضی حائری) در مورد حق رای زنان اعلامیه ای صادر کردند.

سید حمید روحانی می نویسد: «گویا در نشست علما بر سر این اعلامیه، اختلافاتی نیز بروز کرده بود که بعضی حاضر به امضای آن نبوده اند و سرانجام هم با گذشت و مماشات قائد بزرگ [منظور امام خمینی است] با به اصطلاح تعدیل و تغییر در مطالب و عبارات آن، آن را امضا کرده اند! و نیز برای بعضی بعد از امضا «بدا» حاصل شده! و می خواستند امضای خود را پس بگیرند که داستان مفصلی دارد...» [همان- ص 295]

نظریه‌ی مراجع تقلید و آیات عظام حوزه ی علمیه ی قم راجع به تصویب نامه‌ی مخالف شرع و قانون دولت

بسم الله الرحمن الرحیم
و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم
چون دولت آقای علم با شتابزدگی عجیبی بدون تفکر در اصول قانون اساسی و در لوازم مطالبی که اظهار کرده اند، زنهارا در انتخاب شدن و انتخاب کردن بصورت تصویب نامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتی داده شود که بدانند مسلمین ایران در چه شرایطی و با چه دولت هایی ادامه زندگی می دهند، لهذا توجه عموم را به مطالب ذیل جلب می نماید.
1- آقای وزیر کشور در طرحی که تقدیم آقای نخست وزیر کرده اند می نویسد «به طوری که استحضار دارند، در مقدمه قانون اساسی صریحا مقرر است که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عمومی محق و سهیم می باشند و به موجب اصل دوم قانون اساسی مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند، بنابر این محروم ماندن طبقه نسوان از شرکت در انتخابات نه تنها در قانون اساسی و متمم آن مجوزی ندارد، بلکه با توجه به جمله "افراد اهالی مملکت در مقدمه قانون اساسی"، و با توجه به جمله "قاطبه اهالی مملکت" مذکور در اصل دوم، مغایر آن نیز می باشد و هیئت دولت تصویب نموده اند که بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی و همچنین قید کلمه ذکور از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود، و وزارت کشور را مکلف کرده اند که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل نماید. لازم است اشکالاتی که به این چند جمله است بیان شود:
الف- اگر سهیم بودن زن ها در انتخابات به طوری که آقای وزیر کشور مدعی است و از هیئت دولت نیز ظاهر می شود، موافق قانون اساسی است تصویب هیئت دولت بی مورد است، و درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخاب تصویب کند، و اگر تصویب صحیح است معلوم می شود به نظر هیئت دولت، شرکت نسوان، مخالف قانون اساسی است.
ب- اگر سهیم نبودن زن ها به عقیده آن ها، مغایر قانون اساسی است، مکلف کردن هیئت دولت آقای وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی تصویب نامه را تحصیل نماید، بی اساس است، و اگر مجوز قانونی می خواهد معلوم می شود به نظر دولت شرکت زن ها مغایر قانون اساسی است، آیا بهتر نبود که هیئت دولت با قدری فکر و تامل تصویب نامه صادر می کرد که این تناقض گویی های واضح رخ ندهد؟!
2- مقدمه قانون اساسی غیر قانون اساسی است بلکه کلام شاه وقت است و رسمیت قانونی ندارد و آقای وزیر کشور آن را بدون تامل یا برای اغفال، مورد استدلال قرار داده اند، لکن بهتر بود تا آخر این مقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند، زیرا در همان مقدمه است: -اینک که مجلس شورای ملی بر طبق نیات مقدسه ما افتتاح شده است- پس اگر شرکت نسوان منظور بوده، چطور ممکن است مجلس را بدون شرکت زن ها بر طبق نیات مقدسه افتتاح نمایند؟! این عبارت صریح است به این که دوره ی اول مجلس طبق نیات شاه بوده و زن ها در آن شرکت نداشته اند پس معلوم می شود که برای زنان حق نبوده است.
3- از بیان سابق معلوم می شود مراد از قاطبه ی اهالی مملکت که در اصل دوم است، آن نیست که هیئت وزیران فهمیده اند، بلکه مراد آن است که وکیل تهران وکیل همه ملت است و وکیل قم نیز وکیل همه ملت است، نه وکیل حوزه انتخابیه خود چنان چه در اصل سی ام متمم قانون اساسی به آن تصریح شده است و دلیل بر این مدعی آن که بیش تر از ده طبقه حق رای ندارند با آن که جزء قاطبه اهالی مملکت هستند، پس باید تصدیق کنند که یا محروم کردن این بقات مخالف قانون اساسی است و یا شرکت نسوان مخالف است؟!
4- فرضا که در تفسیر این اصل خلافی باشد به موجب اصل بیست و هفتم از متمم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین از مختصات مجلس شورای ملی است و آقایان وزرا حق تفسیر ندارند.
5- به نظر هیئت دولت که طایفه نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسی حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تا کنون تمام دوره های مجلس شورا بر خلاف قانون اساسی تشکیل شده و قانونیت نداشته است زیرا که طایفه ی نسوان و بیش از ده طبقه دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده اند و این مخالف با قانون اساسی بوده است در این صورت مفاسد بسیاری لازم می آید که ذیلا تشریح می شود:
الف- کلیه قوانین جاریه در مملکت از اول مشروطه تا کنون لغو و بی اثر بوده و باید باطل و غیر قانونی اعلام شود.
ب- مجالس موسسان که تشکیل شده به نظر دولت آقای علم خلاف قانون اساسی و لغو و بی اثر بوده و این دعوی بر حسب قانون جرم است و گوینده آن باید تعقیب شود.
ج- دولت آقای علم و جمیع دولت هایی که از صدر مشروطیت تا کنون تشکیل شده است غیر قانونی است و دولت غیر قانونی حق صدور تصویب نامه و غیره را ندارد بلکه دخالت کردن آن در امر مملکت و خزینه کشور جرم و موجب تعقیب است.
د- کلیه قراردادها با دول خارجه از قبیل قرارداد نفت و غیر آن به نظر دولت آقای علم لغو و باطل و بی اثر است و باید به ملت اعلام شود.
6- حذف بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب شوال 1329 هجری قمری و حذف قید کلمه ذکور از ماده ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا مصوب 14 اردی بهشت 1339 که به استناد مقدمه قانون اساسی و اصل دوم است غیر قانونی است و برای دولت چنین حقی نیست زیرا مستند، چنان چه گفته شد باطل است به علاوه از برای دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شورای ملی نیست و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی قوه ی مجربه از قوه مقننه ممتاز و منفصل خواهد بود.
آن چه مذکور شد جنبه های قانونی تصویب نامه غیر قانونی است این تصویب نامه با اصل دوم و اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی نیز مخالف است.
روحانیت با هر فشار و مضیقه و اهانتی که دولت بر آن وارد کرده و در صدد وارد کردن است تکلیف دینی و وجدانی خود را در این تشخیص داده که مصالح و مفاسد را به دولت ها و به جامعه مسلمین گوشزد کند. و از نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیای امور خودداری نکند و آن چه را برای این ملت بدبخت ضعیف گرسنه بنا است پیش آمد کند و آثار و نشانه ی آن یکی بعد از دیگری نمایان می شود به جامعه ی بشر برساند با این اختناق جان فرسای مطبوعات و سخت گیری دستگاه انتظامی که حتا برای طبع یک ورقه مشتمل بر نصیحت و راهنمایی یا پخش آن اشخاص به حبس کشیده و مورد اهانت و شکنجه واقع می شوند روحانیت ملاحظه می کند که دولت مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرار داده و در کنفرانس ها اجازه می دهد که گفته شود قدم هایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده. در صورتی که هرکس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل این که که جزء احکام ضروری اسلام است معتقد باشد و لغو نماید اسلام تکلیفش را تعیین کرده است. روحانیت می بیند که پایه های اقتصادی این مملکت در شرف فروریختن است و بازار این کشور در حکم سقوط است چنان کگه از پرونده های مربوط به سفته های بی محل که هر روز بر قطرش افزوده می شود این مطلب واضح می شود و همین طور امر زراعت این کشور در معرض سقوط است به دلیل این که در این مملکت که باید هر آستانش زراعت مورد احتیاج تمام مملکت را بدهد هر چند وقت به عنوان احتمال خشک سالی یا به عنوان دیگری تصویب نامه وارد کردن گندم صادر می کنند بلکه چنان چه گفته می شود اخیرا به صورت آرد می آورند که آسیاهای ایران نیز از کار بیفتد.
با این وضع رقت بار به جای آن که دولت در صدد چاره برآید سر خود و مردم را گرم می کند به امثال دخالت زنان در انتخابات یا اعطای حق زن ها یا وراد نمودن نیمی از جمعیت ایران را در جامعه و نظایر این تعبیرات فریبنده که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد.
آقایان نمی دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هرکس نموده و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آن ها موجب شده است که از این نحو اختلاط مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند نه آن که خدای نخواسته آنان را مانند محجورین و محکومین قرار داده مگر فقط علامت عدم محجوریت آن است که در این مجلس ها وارد شوند اگر چنین است باید اول نظام بری و بحری و صاحب منصبان و اجزا امنیه و نظمیه و شاهزادگان بلافصل و اشخاصی که کم تر از بیست سال دارند از محجورین و محکومین باشند.
روحانیون تمام این پیشامدها را که اکنون می بینید و بعد خواهید دید پیش بینی کرده بودند و با صراحت در اعلامیه های دو سه ماه قبل ذکر نموده اند و حالا نیز خطرهای بالاتر و بیش تری را اعلام می کنند و از عواقبت امر این جهش های خلاف شرع و قانون اساسی بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن می ترسند و وظیفه خطیر خود را در این شرایط که همه ملت می دانند و می بینند ادا می کنند و با صراحت می گویند: تصویب نامه اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است و با اختناق مطبوعات و فشارهای قوای انتظامی و جلوگیری از طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق اقدام به نشر آن به مقدار مقدور می کنند تا دولت ها نگویند ما تصویب نامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام برای جلوگیری می کنند.
ملت ایران نیز با این نحو تصویب نامه ها مخالف است به دلیل آن که در دو سه ماه قبل که فشار و ارعاب قادری کم تر بود تبعیت خودشان را ا علمای اسلام به وسیله تلگراف و مکاتیب و طومارها از اطراف و اکناف ایران اعلام نموده و لغو تصویب نامه غیر قانونی دولت را راجع به انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی خواستار شدند و ودولت نیز قبول درخواست ملت را کرده و احاله به مجلس نمود اینکه که به وسیله حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلف ملت از روحانیین و متدینین تسلط خود را بر ملت احراز نموده بدون اعتنا به قوانین اسلام و قانون اساسی و قانون انتخابات دست به کارهایی زده که عاقبت آن برای اسلام و مسلمین خطرناک و وحشت آور است خداوند ان شاء الله دولت های ما را از خواب غفلت بیدار کند و بر ملت مسلمان و مملکت اسلام ترحم فرماید.
اللهم ان نشکوا الیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله و غیبه ولیینا و کثره عدونا و قله عددنا و شده الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا فصل علی محمد و آله و اعنا علی ذلک بفتح منک تعجله و بضر تکشفه و نصر تعزه و سلطان حق تظهره. فانا الیه و ان الیه راجعون.

[همان- صص 296 تا 302]

/ 1 نظر / 7 بازدید
sahar

Nafahmidam.yani Alan ke ray midim khalafe dine?! Ya inke olama khastan suti azashoon begiran? Hamishe zanha baziche roozegar boodan. Hamishe migoftam cheghadr khoobe ke pesar nistam . Ama Kam kam halam az zan boodan be ham mikhore. Hala man Ye soal tarh mikonam. Vaze eghtesadie Iran Alan behtare ya zaman shah? Bozorgtara motenagez harf mizanan goftam shayad beshe ba madrak javabe sahih dad.