چند روایت از "خبرچینی"

سلام

- فرموده اند: «آن چه برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مپسند.» کدام یک از ما، خوشمان می آید که دیگران در موردمان «خبرچینی» کنند؟

- اسم فیلم این است: «مامان، بهروز منو زد». خود فیلم را ندیده ام و نمی دانم درباره ی چیست. اما ببینید این اسم چقدر آشناست! «به مامانم می گم چی کار کردی»، «اگه به بابام نگفتم!» این فرهنگ «خبرچینی» از کودکی به ما یاد داده شده است، فرهنگ کوچه با ساخت واژه هایی مثل «بچه ننه» سعی داشته تا حدی مبارزه کند با این فرهنگ اما وقتی پدر و مادرها یاد می دادند که «هرچی شد بیا به ما بگو» یعنی معلوم است پیروزی با که بوده است!

- می رسیم به مدرسه که در آن هم ناظم ها جاسوس هایی داشتند که در مدت زنگ تفریح، مواظب بچه ها بودند و هم معلم های زرنگ، سر کلاس. (بازسازی نمونه ای از این جاسوس بازی را در فیلم «یکی می خواد باهات حرف بزنه» دیدم. جایی که دانش آموز جاسوس برای معلم خود اسمس زد که «خانم! فلانی داره ماتیک می زنه»)

اما این ماجرا به مدرسه هم ختم نمی شود! در دانشگاه هم دانشجویانی بودند که حاضر بودند خودشان را به پستی بکشانند و برای مسئولین پست تر از خودشان، جاسوسی بکنند. شنیدیم که فلان دانشجویی که روزی عربده ی عدالت خواهی اش گوش عالم و آدم را کر می کرد، به جایی رسید که برای «کم تر از آب بینی بز» حاضر شد در مورد «رفتار همسر فلان دانشجو در خیابان» گزارش، مکتوب کند و به مسئول مافوق دون مایه ی خود برساند.

گروهی دانشجویی بود در دانشگاه که تعداد کمی هم در آن عضو بودند. همیشه سوال بود که فلانی که نه فعالیت خاصی دارد در این گروه و نه علاقه ای به انجام کارها، چرا همچنان عضو مانده است و در جلسه ها شرکت می کند؟ روز آخر دانشگاه و فارغ التحصیلی وقتی با چمدان آمده بود سراغ کارهای خود برای فارغ شدن مشخص شد! دست و روبوسی و گرم گرفتن با مسئول «جاسوس پرور» و نیش باز آن دانشجو! اگر نمونه ی اول، برای گرفتن حقوقی هر چند اندک دست به این فرومایگی زده بود، نمونه ی دوم انگار حتا حقوق و مزایایی هم نمی گرفت! فقط مغزش در حد همان «خود شیرین ناظم» باقی مانده بود و بیهوده اسمش را گذاشته بودند: «دانشجو»!

- احتمالن تابلوهایی را که سازمانی خاص در برخی شهرهای کوچک نصب می کند دیده‌اید. تابلویی که یک شماره تلفن سه رقمی در آن است و از شما می خواهد «اخبار و گزارشات امنیتی خود را» به گوش آن ها برسانید! راستی اسم این کار چیست؟

- در اوایل کتاب «1984» از کودکان آقا و خانم «پارسونز» گفته می شود. کودکان هفت و نه ساله ای که در «انجمن جوانان و جاسوسان» عضو هستند و مواظب رفتار بزرگ ترها برای لو دادن شان! دور وینستون -شخصیت اصلی داستان- می چرخند و می گویند: «تو خائنی! تو مجرم اندیشه ای! تو جاسوس اروسیه ای! می کشمت، تبخیرت خواهم کرد، به معادن نمک خواهمت فرستاد!» آن ها از این ناراحتند که چرا مادرشان آن ها را به مراسم اعدام مخالفان نبرده است. «می خواهیم دار زدن را ببینیم! می خواهیم دار زدن را ببینیم!»

وینستون می گوید: «زنک بینوا با چنان بچه هایی حتمن زندگی توام با وحشتی را سپری می کند. یکی دو سالی بیش نمی گذرد که شب و روز رفتار و کردار او را برای یافتن ردپای ناهمرنگی زیر نظر خواهند گرفت. این روزها، تقریبن تمام بچه ها وحشتناک شده بودند. بدتر از همه این بود که از راه سازمان هایی چون انجمن جاسوسان به گونه ای تنظیم یافته بدل به جوجه وحشی های تخسی می شدند... آوازها، مراسم ها، پلاکاردها، راه پیمایی ها، تمرین با تفنگ های عروسکی، فریاد زدن شعارها، پرستش "ناظر کبیر" این ها همه برای آنان بازی پرابهتی بود. تمام سبعیت آنان نمود خارجی می یافت... برای سی سال بالاترها طبیعی بود که از بچه های خود بهراسند...» [جورج اورول- 1984- ترجمه ی صالح حسینی- انتشارات نیلوفر- 1386- صص 35 و 36]

- «یک روز صبح می روم بساطم را کنار نرده های دانشگاه می گسترانم. ابتدا کمی خجلت زده ام، و گیج، و نامتعادل. در خانه، صدها کتابِ کهنه و نیمدار را روی هم، و در کنار هم، چیده ییم. از بعضِ کتاب ها، حتا دو تا دارم. یک بسته ی بزرگ از آن ها آورده ام. بساطم را پهن می کنم و خودم به دیوار سنگی پای نرده ها تکیه می دهم. عسل می خندد: نمی توانی.

می توانم.
-نمی توانی
-می توانم
-نمی شود.
-می شود.
-کارِ تو نیست.
-کارِ من هست. فقط، پااندازی کارِ من نیست. فقط.
-حرف زشت نزن! تو جاسوسی هم نمی کنی.
- آن هم نوعی از همان است که گفتم...» [نادر ابراهیمی- یک عاشقانه ی آرام- انتشارات روزبهان- 1387- ص 48]

بله دوستان! بیایید پاانداز نباشیم!

- جایی هست در کتاب «قیدار» امیرخانی که قیدار و راننده هایش آمده اند دادگاه. بحث در مورد متهمی است که معتاد بوده و با ماشین تصادفی با قیدار داشته و... . قاضی می گوید باید شهادت بدهید که او معتاد بوده است. هاشم یکی از راننده ها به حرف در می آید که بله! خودم دیدم می کشید. و در خود گاراژ شما -جناب قیدار- هم می کشید. «قیدار داد می کشد سرش: به ت می گفتم شامورتی باز، شامورتی باز فحش نبود، اما خبربیار فحش است. حالا شده ای خبربیارِ گاراژ قیدار؟! گاراژِ قیدار حصن است. حصنِ قیدار. خبرِ گاراژ قیدار هم مثلِ تریلیِ قیدار است، مثل کامیون قیدار است؛ مال خود قیدار است. مال قیدار است، چه پشت خلا باشد، چه پیش دفتر. بعد عمری هم سفره گی، خبر گاراژ من را می آورید پیش نامحرم؟! پنج نفری آمده اید این جا خبر فروشی؟!» [رضا امیرخانی- نشر افق- 1391- ص 56]

اصلن یکی از دلایل مهمی که من از شخصیت قیدار خوشم آمد، همین دوری اش از «خبرچینی» و «خبرچینان» به عنوان آدم های حقیر و نفرت انگیز بود.

- «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محلِ کارِ شخصى، کسى بدونِ اذنِ صاحبِ آن ها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشفِ جرم یا ارتکابِ گناه، تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى- اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک نفر فاش کند. تمام این ها جرم [و] گناه است و بعضى از آن ها چون اشاعه ی فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مى‏ باشد.» [سید روح الله خمینی- بند ششم فرمان هشت ماده ای]

- حضرت علی برای مالک اشتر نوشتند: «باید دورترینِ مردم از تو و مبغوض ترین آنان نزد تو کسی باشد که پبوسته در پی عیوب مردمان است؛ چه آن که در مردم لغزش هایی وجود دارد که حاکم از هرکس دیگر به پوشانیدن آن ها سزاوارتر است.» [سید محسن خرازی- کاوشی در حکم فقهی تجسس- فقه اهل بیت (فارسی)- تابستان 1380- ش 26- ص 62]

- پیامبر اکرم فرمودند: «بدترین مردم بدگمان ها و فاسدترین بدگمان ها، تجسس کننده ها هستند.» [هادی عظیمی گرکانی- بررسی فقهی تجسس در اسلام- فقه و تاریخ تمدن- پاییز 1387- ش 17- ص 106]

- «یا ایّها الّذین امنوا اجتنتوا کثیرا من الظنّ،انّ یعض الظّن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضا ایحب‌ احدکم أن یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه و اتقو اللّه انّ اللّه توّاب رحیم»: ای مؤمنان از بسیاری از گناهان‌ پرهیز کنید،چرا که بعضی از گمان‌ها گناه است، و در کار دیگران تجسس مکنید؛ و بعضی از شما از بعضی دیگر غیبت نکند؛ آیا هیچ کدام از شما خوش دارد که گوشت برادر مرده‌اش را بخورد، که از آن تنفر دارید؟ و از خداوند پروا کنید که بی گمان خداوند توبه‌پذیر مهربان است.»  [آیه ی 12 سوره ی حجرات]

علامه طباطبایی می نویسد: «تعلیلی که در جمله ی «ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا» برای حرمت غیبت آمده تعلیل برای حرمت تجسس نیز هست. چون فرق غیبت با تجسس تنها در این است که غیبت اظهار عیب مسلمانی برای دیگران است چه این که عیبش را خودمان دیده باشیم و چه این که از کسی شنیده باشیم و تجسس عبارت است از این که به عیب او علم و آگاهی پیدا کنیم.» [همان- ص 105 به نقل از المیزان]

- این که از لقمان حکیم پرسیدند: «ادب از که آموختی؟» و پاسخ داد: «از بی ادبان. از انجام دادن آنچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد، پرهیز کردم.» یک جمله ی ساده نیست. یعنی آن که اگر دیدی کسی رفتار ناشایستی از خود نشان داد، قبل از آن که به فکر اصلاح او باشی، به فکر اصلاح خودت باش. یعنی اگر دیدی یک نفر کار بدی کرد، قبل از آن که سر تاسف برایش تکان بدهی و به «امر به معروف زبانی و فیزیکی» رو بیاوری، در خودت بگرد و ببین آیا خودت آن کار بد را نکرده ای؟ قبل از آن که پشت سر آن آدم حرف بزنی و بگویی: «عجب انسان بی ادبی است!» بگو: «چه رفتار بدی! یادم باشد خودم این گونه رفتار نکنم.» این می شود الگوی درست رفتار کردن. چقدر در زندگی خود، به آن حرف لقمان عمل کرده ایم؟

در خانه اگر کس است...

/ 4 نظر / 7 بازدید
حسل

همه‌اش خوب بود.

نرگس

این پست خیلی خوب بود آقای مجیری. لذت بردم.

ح.م.

اون فیلمه رو باهم دیدیما[بغل] آخ جون! من الان مهشور شدم!!![دلقک] خداشفام بده[شرمنده]

ق

به نظر شما خبرچینی و جاسوسی در همه شرایط بد است؟