آیا مهندس ها می توانند نظریه پردازی کنند؟

1- یک مقاله ای هست به نام «ضد روش: کلیات نظریه ی آنارشیستی دانش»  نوشته ی پل فایرابند. لُبّ مطلب مقاله این است که: « نظرات جدیدی که موجب پیشرفت دانش می شوند، نباید لزوما بر پایه ی نظرات قبلی باشند.» بعد ادامه می دهد که بر خلاف آن چه که گفته می شود، علم تنها راه برای رسیدن به حقایق نیست. چه بسا یک تفکر سنتی اسطوره ای باشد که بهتر از علم پاسخگوی یک نیاز بشری باشد. اما آن چیزی از آن مقاله که فعلا به کار ما می آید این است که فایرابند می گوید در جامعه ی امروزی، به این امر که «هرکسی باید حق داشته باشد که ذهنیت خود را داشته باشد.» توجه نمی شود. دولت باید از علم جدا شود. و این جدایی، سبب سقوط فناوری نمی شود. زیرا همیشه کسانی (بخوانید: مهندسانی!) هستند که ترجیح می دهند پیرو علم باشند و نه صاحبان سرنوشت خود و به این ترتیب «با طیب خاطر به پست ترین اَشکال بردگی (بردگی فکری و نهادی) تن دهند به شرط این که پول خوبی به آن ها پرداخت شود و نیز به این شرط که کسان دیگری باشنند که کارهای آن ها را بررسی و تحسینشان کنند.» نویسنده می گوید ما با کمک این بردگان، پیشرفت می کنیم ولی نباید اجازه دهیم آن ها ایدئولوژی خود را بر ما تحمیل کنند.

حرف همین جاست! واقعیت چه بپذیریم و چه نپذیریم همین است که مهندسی یعنی کار با ابزار و ابزار تفکرزا نیستند. اگر کسی تنها بخواهد به همان علوم مهندسی که می خواند اکتفا کند، باید بپذیرد که پیرو نظریات و تفکراتی است که بر پایه ی آن ها ابزار دست او ساخته شده اند. نمی توان به یک مهندس حق داد که نظریه بپردازد و «تولید علم» کند مادامی که مطالعه ای فراتر از فرمول ها و محاسبات مهندسی نداشته باشد.

2- بیایید در مطالعه ی فلسفه علم یا کتب علوم انسانی دو دسته را بررسی کنیم: اول- آن دانشجویان مهندسی که رو می آورند به مطالعه ی این جور کتاب ها، معمولا یک نفر یا یک تفکر را می گیرند و تفکرات متضاد یا متناقض با آن تفکر را یا اصلا نمی خوانند یا اگر می خوانند، به قصد نپذیرفتن شان می خوانند! دوم- دانشجویان علوم انسانی که بالاجبار این کتاب‌ها را می خوانند.

معمولا دسته ی اول یعنی همان دانشجویان مهندسی راحت تر می توانند نظریه بدهند و دید انتقادی داشته باشند به مسائل و منطبق کنند آن اندیشه های مطالعه شده را بر ابزارهایی که می سازند. اما اگر از دانشجویان علوم انسانی بپرسید به این راحتی نمی توانند قاطعانه نظری بدهند. ایده آلی که من در ذهن دارم تلفیقی است از این دو. یعنی کسی که هم تفکرات مختلف را خوانده باشد و هم بتواند آن تفکرات انتزاعی را بر دنیای واقع، منطبق کند. این هر دو علی الظاهر در یک فرد جمع نمی شوند! یعنی در این فضایی که من ترسیم کردم یا باید یک دانشجوی علوم انسانی را پیدا کنید که بتواند نظریه پردازی کند یا یک دانشجوی مهندسی که با پشتوانه ای قوی از نظریات مختلف، نظر بدهد.

3- چند وقت پیش یکی از مسئولین به یکی از کشورهای خارجه سفر کرده بود و آن جا با افتخار از این یاد کرده بود که «من یک مهندسم.» یک نگاهی هم که به اطرافمان بیندازیم می بینیم که خیلی از مسئولین مان مهندسند! فرقی ندارد که ما بخواهیم علم غربی را ادامه دهیم یا تولید علم بومی کنیم. در هر صورت یک مهندس بیش از آن که سازنده باشد، دنباله رو است و نباید بیش از این از او انتظار داشت.

این نوشته به خواست مصطفا حسینی نوشته شد و قرار بود به مناسبت روز دانشجو در نشریه ای دانشجویی متعلق به انجمن علمی دانشکده ی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان چاپ شود که نشد! (هم به علت دیر رساندن مطلب از طرف من و هم به علت مسائلی که مربوط به همان دوستان بود!) در هر صورت حالا بعد مدت ها می زنم تا شاید به کاری بیاید.

/ 2 نظر / 5 بازدید
زهرا

سلام خیلی عالی بود تا حالا به همچین موضوعی فکر نکرده بودم اون عدد 3 رو خیلی قبول دارم ولی حیف شد که در نشریه چاپ نشد چون به نظر من جالب بود ببخشید یه سوال ?? این دوستان چه کسانی هستند؟؟؟[نیشخند] در پناه خدا[خداحافظ]

ح.م.

آزادی اندیشه با این حرفا نمیشه!!!