دیگر ردیف و قافیه کافی ست، باید به جنگ رفت

«شعری برای جنگ (2)»

قیصر امین پور

[قیصر امین پور در جبهه- منبع عکس]

شعری برای جنگ سرودم

   دیدم

            حال و هوای جنگ ندارد

گفتم:

شاید

            ما هر چه گفته ایم

                        از جنگ بوده است

اما

            ما جنگ را نگفتیم

ما جنگ را

               تنها شنیده ایم

یا از ورای فاصله ها

                        از دور دیده ایم

اما

            ما جنگ را نبودیم

بودن

            یعنی میان حادثه بودن

«بودن»!

            نه گفتن و شنیدن و دیدن!

   وقت حدوث حادثه باید بود

                        تا نغمه ای سرود

اما

            ما خیل شاعران تماشا (1)

                        تنها کنار حادثه ها ایستاده ایم

باید حدوث حادثه ها را

                        در صحنه ایستاد

تا با دو چشم خیره ببینیم

                        راه دهان و دست چه طولانی است

دستبی که پرز «خارک» خونین است

اما

هرگز نمی رسد به دهان این دست

زیرا

                        موشک زمان آمدنش را

                                    با کس نگفته است.

و جای دیگری

            دستی به سوی دوست دراز است

                                    اما نمی رسد

می خشکد آن سلام

            در خون گرمشان

می ماند این پیام

            ناگفته، ناتمام...

باور کنید

     این واقعیت است که می گویم:

یک روز

     از باغبان شهرم، پرسیدم

این گونه با شتاب چه می کاری؟

خندید با دو چشم هراسان:

                        انسان!

     - تازه نهال پر ثمرم را

     محصول عمر خود، پسرم را –

امسال

     محصول باغ ها همه لاله است

امسال لاله زار «شهید آباد»

                 آبادتر ز مزرع هر سال است

باور کنید

     این جا

            ما هیچ گاه قصد اقامت نکرده ایم

     باید نماز قصر بخوانیم

زیرا مسافریم

    جای نماز عشق همین جاست

 برخیز تا نماز بخوانیم

وقت نماز «مرگ بر آمریکاست» (2)

تو از کلام حادثه می گویی؟

    این جا

            شعر تو شرم می کند از گفتن

                        آن قصّه را که ورد زبان هاست

آن سیزده نهال بسیجی را

که سبز ناشده خط لب هاشان

                        - در خانه ی خدا-

آن گونه سرخ گشت سرا پاشان! (3)

در شهر ما بلوغ

                        آن میوه ای است

                                    که نارسیده شاخه رها کرده است!

مرز بلوغ مرز همین خاک است

هر کودکی به جنگ نرفته است

                        بالغ نمی شود

این جا همیشه مرگ

            در رفت و آمد است

اما

            رویین تنان عاشق

                        بی اعتنا به عابر مرگند

این جا

            این چیز دیگری است که می جنگد

                        نه ساز و برگ و آتش و آهن

     جایی که عشق جاری است

     ایمان یگانه حربه ی کاری است

     آری حدیث جنگ در این جا حکایتی است

اما

      دیوار سردِ سنگ چه داند که جنگ چیست!

شاید

            او جنگ را

                        کبود خوار و بار بداند

اما

            معنای جنگ این جا

                        کمبود زندگی است

                        کمبود جان و قحط امان است

هر چند

            ایمان در این میانه فراوان است

آری

    وقت وقوع واقعه باید بود

            تا نغمه ای سرود

ما از کدام حادثه می گوییم؟

ما از کدام حادثه می گوییم؟

            وقتی که در کناره ی گود ایستاده ایم

باید میان حادثه باشیم

تا با دو چشم خیره ببینیم

            پرواز دست های مجرد را

تا انتزاع جان را

            تجرید روح را

                        با چشم بنگریم

باید تپیده باشی

            در نبض حادثه

باید به چشم خویش ببینی

یک سایه -یک تحرک کوچک را-

            که محو می شود

                        ناگاه

                                    در راه مدرسه

آن گاه

با لکنتی غریب بگویی:

این کیف

این کیف پر ز خون

از کیست؟

و بنگری به خویش

            که دست و پا نداری

            تا کیف را از آن جا برداری

و تلخ بنگری

            به مادری که منتظر اوست

- یک انتظار ممتد بی پایان

در چارچوب خالی ویران-

ای کودک! ای نجابت دزفولی!

با آن نگاه گنگ چه می گویی؟

                                    ما را

                        - این خیل شاعران تماشا را-

باری

            ما درد جنگ را

                        تنها

                             در تنگناهای قافیه حس کردیم

            دیگر ردیف و قافیه کافی است

            باید به جنگ رفت

            با هر سلاح و حربه که پیش آید

            با نیزه، با قلم

            با هیچ یا عدم!

            باید به جنگ رفت...

دزفول- بهمن 1360

1- انبوه کرکسان تماشا: شعر حلاج- در کوچه باغ های نیشابور

2- آیت الله مشکینی: ثواب شعار مرگ بر امریکا کمتر از نماز نیست

3- شهادت سیزده نوجوان در مسجد نجفیه ی دزفول

 

«راه ناتمام»

قیصر امین پور

آن روز

                        بگشوده بال و پر

با سری به سوی وادی خون رفتی

گفتی:

            «دیگر به خانه باز نمی گردم

            امروز من به پای خودم رفتم

فردا

            شاید مرا به شهر بیارند

                        - بر روی دست ها-»

اما

            حتی تو را به شهر نیاورند

گفتند:

            «چیزی از او به جای نمانده است

                        جز راه ناتمام»

امضای قیصر امین پور

[امضای قیصر امین پور، مربوط به سال 1379- منبع عکس]

***

 

به شهید غفور صمد پور

«در خلوت بعد از یک تشییع»

سلمان هراتی

[قیصر امین پور و سلمان هراتی در کوی دانشگاه تهران، 1364- منبع عکس]

دلم برای جبهه تنگ شده است

چقدر جاده های هموار کسالت آورند

از یکنواختی دیوارها دلم می گیرد

می خواهم بر اوج بلندترین صخره بنشینم

آن بالا به آسمان نزدیک ترم

و می توانم لحظه های تولّد باران را

            پیش بینی کنم

دلم برای جبهه تنگ شده است

آن جا معنویّتِ به درک نیامده بسیار است

آن جا ما مقابل آسمان می نشینیم

و زمین را مرور می کنیم

و به اندازه ی چندین چشم معجزه می بینیم

چقدر تماشای دورها زیباست

دلم برای جبهه تنگ شده است

در کوچه های بن بست

یک ذره آفتاب به دست نمی آید

و ما هر روز به انتها می رسیم

و درهای عافیت باز می شوند

    و میز مهربانی ما را

با یک لیوان شربت خنک تمام می کند.

وقتی یک جرعه آب صلواتی

                        عطش ما را می خشکاند

دیگر به من چه که کوکا خوشمزه تر از پپسی است

باید گذشت

باید عطش و سنگلاخ را تجربه کرد

آسایش از مقصد دورمان می دارد

اسب من به آسمان نگاه می کند

مردان جبهه چه حال و هوایی دارند

چه سربلند و با نشاط می ایستند

برویم سربلندی بیاموزیم

آی با شمایم!

چه کسی دوست دارد صاحب آسمان باشد؟

بیا

برای هواخورری

به جنگل های مجاور جبهه پناه ببریم

سنگرها ییلاق تفکرند

و کوه ها نگاه ما را به بالا وق می دهند

کوه همیشه عجیب است

در کوه تکلم خدا جریان دارد

از عادت کوچه های داغ عربستان

تا کوه دور حرا

پیغمبری به بار نشست

بیا به جبهه به کوه برویم

شتاب کن. آقای عادت!

پل هوایی فاصله ی دیگری است

که آسمان را از ما مضایقه می کند

من می خواهم بیش تر آفتاب ببینم

می خواهم برف را باران را بهاران را بفهمم

نگاه کن هوای دود گرفته ی شهر

تنفس راحت را از ما گرفته است

دلم برای فضای ناپیدای مه لک زده است

مه، مهربانی مبهمی است

تا خود را تنها تصور کنیم

تنهایی راز بزرگی است

در تنهایی بی تعارف

مهمان دلمان خواهیم بود

این جا همه با آسمان حرف نمی زنند

این جا زیر نئون آسمان پیدا نیست

مردم برای بازگشایی دلشان

به کافه می آیند

آنان به لحظه های بعد از اکنون

            به عبث امیدوارند

آن ها هنوز

    بهانه های روشن دل را نشناخته اند

    و در نیمکره ی تاریک دل آرمیده اند

و فکر می کنند تمام دل

خوشحالی پس از پیدا کردن یک جنس

با قیمت نازل در بازار سیاه است

بیا به جبهه برویم

من آن جا را یک بار بوییده ام

آن جا رطوبت مطبوعی دارد

که به ایستادگی درخت کمک می کند

ما چقدر جاهای دیدنی داریم

ما چقدر غافلیم

ما که به بوی گیج آسفالت

            عادت کرده ایم

و نشسته ایم هر روز کسی بیاید

            زباله ها را ببرد!

چه انتظار حقیری!

دلم برای جبهه تنگ شده است

چقدر صداقت نیست

چقدر شقایق ها را ندیده می گیریم

حس می کنم سرم سنگین است

*

امروز دوباره کسی را آوردند

            که سر نداشت

امضای سلمان هراتی

[امضای سلمان هراتی، مربوط به سال 1363- منبع عکس]

***

 

«عاشقانه»

سید حسن حسینی

[سید حسن حسینی نفر دوم از سمت چپ در کنار علیرضا قزوه- منبع عکس]

عاشقم بهار را

رویش ستاره در کویر شام تار را

رهنورد دشت های عاشقی!

پر ز باده ی سپیده باد جام تو

ای که چون غزال تشنه

            آب تازه می خورد

مزرع دلم ز جاری کلام تو

در غبار گام تو

چاره ی فسونگران و رهزنان

            در محاق مرگ رخ نهفتن است

من که تشنه ام زلالی از سپیده را

من که جستجوگرم

            سرودهای ناشنیده را

شعر من که عاشقم

            همیشه از تو گفتن است

ای که در بهار سبز نام تو

            رسالت گل محمدی

               شکفتن است!

مهر ماه 1361

***

 

«قطعه ی شهدا»

سید حسن حسینی

بغض در میان راه

- در کویر تفته ی گلوی من-

شاقه ای شکسته بود

**

گفتم: این سخنوران که بی صدا غنوده اند

وه چه خوب و خواندنی سروده اند

قطعه ای بلیغ و ناب

جاودان سروده ای به رنگ عشق و آفتاب

قطعه ای که هیچ شاعری نگفت

بهترین ترانه ای که گوش آسمان شنفت

جان من نثارشان

آفتاب شعر من هماره سایه سارشان!

گفت – با تبسمی به رنگ غم-

«بهترین و برترین سروده ی زمانه است

شعر ماندگارشان

قطعه ی بهارشان!

این زمان

دیده از نگاه و لب ز گفتگو

بسته اند اگرچه،

باز

بر لب خموش شان ترانه است:

اشک را مجال های  و هو مده

گوش کن به چشم خود!

در مسیر بادهای نوحه گر

بی امان به سوی جبهه می وزد

            پرچم مزارشان»

گفت و بغض من شکفت.

***

[منبع اشعار: ماه و نخل- مجموعه شعر دفاع مقدس- دفتر اول- مرکز حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس-  به کوشش: محمد قاسم فروغی- چاپ اول:  31 شهریور 1371]

/ 3 نظر / 6 بازدید
عرفان

سلام نه فقط بنده به ذات ازلي مي نازد ناشر حكم ولايت به ولي مي نازد گر بنازد به علي شيعه ندارد عجبي عجب اينجاست خدا هم به علي مي نازد عيد کمال دين .سالروز اتمام نعمت وهنگامه اعلان وصايت و ولايت امير المومنين (ع) بر شما دوست بزرگوار مبارک باد یاعلی [گل][گل][گل]

ما هستیم

با عرض سلام و ادب. انسان هایی که حضور در انتخابات را بی ارزش قلمداد می کنند و آن هایی که آگاهانه نادرست رای می دهند، هر دو به یک اندازه به اسلام و سرزمین خود خیانت کرده اند. دوست عزیز، گروه اینترنتی رهروان ولایت در آستانه انتخابات اقدام به راه اندازی جنبش اینترنتی حضور آگاهانه نموده است. از شما دعوت می کنیم با قرار دادن لوگوی این جنبش در وبلاگ خود به جنبش بپیوندید. ضمنا لطفا پس از قرار دادن لوگو اطلاع دهید تا علاوه بر درج خبر پیوستن شما به جنبش، وبلاگ یا سایت شما نیز در لیست جنبشی ها لینک شود. www.jonbeshnet.ir منتظر حضور گرم شما هستیم گروه اینترنتی رهروان ولایت

حزب الله سایبر

دیدار سایبری ها با مظلومترین شهدای زنده هشت سال دفاع مقدس عیادت از یادگاران جنگ تحمیلی و ارزش نهادن به حرکت مقدس آنها شاید کوچکترین کاری باشد که من و تو می توانیم انجام دهیم. من و تویی که ادعایمان، گوش فلک را کرده است و در عمل هنوز اندر خم نامگذاری ۴ کوچه و خیابان به نام شهدا مانده ایم. روز چهارشنبه 24 اسفند ماه 1390 ساعت 3 عصر آدرس:سعادت آباد،بالاتر از میدان کاج،روبروی بیمارستان شهید مدرس،نگارستان یکم،گلستان یکم،پلاک 4 اطلاعات بیشتر: http://www.hizbullahcyber.com/content/114